Postförsändelser

Om Ni planerar marknadsförings- eller direkta postförsändelser till kunder och adressater i andra europeiska länder, kan vi också erbjuda en sådan tjänst.

Vi kan sortera och utforma Er brevväxling motsvarande varje EU-lands poststandarder, för att få fördelaktigare villkor för postförsändelserna.