Kompletta lösningar

Vi garanterar den lösning som bäst motsvarar Ert företags behov.

  • Vi automatiserar dokumentflödet från Er dator eller Ert system till leveransen till kunden.  
  • Vi kommer att säkerställa mångkanallösning av dokument och informationsleveranser genom utnyttjande av ordinarie post, e-post, SMS och arkivlösningar i varje tidigare nämnd konfiguration.
  • Vi kommer att förbereda teknologiska lösningar för registrering av bearbetning av service och teknisk personals arbetstider.  
  • Vi utarbetar lösningar för utbyte av fakturor och dokument mellan Ert och Era samarbetspartners system.
  • Vi kommer att reducera tid och resurser Era medarbetare använder för brevhantering. Samarbeta med oss – det är lika enkelt som att printa på Ert kontor – med bara ett musklick.