E-lösningar

Försändelse av e-fakturor med e-post, helt eller delvis kombinerat med försändelse medelst ordinarie post. Möjlighet att få sammanfattning av försändelser som skickats i elektronisk form.  

Skapande av digitalt dokumentarkiv. Vi scannar dokument i pappersformat samt regenererar och bearbetar data från scannade dokument.

Vi arkiverar brev, fakturor, eller dokument som tryckts hos oss i PDF-format, som Ni efter eget val kan få via e-post, i CD-format eller förvara hos oss hela den tid som Lettlands rättsakter kräver. Denna tjänst är populär bland kunder som skickar fakturor och meddelanden och önskar bevara snabbåtkomst till dokumenten. Det är bekvämt att snabbt komma åt och bearbeta data för de finns alla på ett ställe.

Vi anpassar data från bokföringssystem för utbyte med våra system samt erbjuder lösningar för att konstatera betalning i bankkonto.

Vi utarbetar individuella programlösningar för SMS och andra informationsutbyten kombinerade med bokförings-, kundlednings- eller andra system för effektivare kontakter med kunderna.