Marknadsföringslösningar

Tryckning och bearbetning av föränderlig information gör det möjligt att bekvämare och enklare nå ut till Er målgrupp oberoende av Er verksamhetsbransch. Denna tjänst används såväl för utskick av enkla räkningar som för information och marknadsföring.

Förberedande och bearbetning av postförsändelser, reklamtryck, packning i olika kuvert (C5, C65, C4, C6) och avsändning.
Komplettering och personalisering av försändelserna.

Vi förpackar i polyeten varukataloger, produktprover samt andra polygrafiska produkter.

Vi använder en speciell utrustning för inpackning i plast. Plastinpackningen är helt automatiserad och en  förhållandevis enkel, men effektiv metod, med vilken man kan packa över 100 000 linjära försändelser per dygn.

Vi personaliserar försändelser förpackade i polyeten, gör tryckning och klistrar adresslappar.

Vi skapar och trycker streckkod motsvarande Era behov, skapar QR koder innefattande av Er definierad information.

Vi kommer att skapa det sätt att leverera försändelsen till kunderna som är förmånligast och  bäst motsvarar era krav.