Om oss

Om Ni har många kunder, till vilka Ni regelbundet skickar brev, fakturor, inbjudningar, meddelanden eller e-brev, behöver Ni hjälp med förberedande av försändelserna  - en snabb, noggrann och oersättlig specialist, som med modern teknologi och kompetenta medarbetares hjälp kommer att utföra de anförtrodda arbetena och rekommendera den bästa lösningen.

            Företaget „Mailmaster” erbjuder att iordningställa och trycka automatiserad variabel information, förbereda och arkivera försändelser, skicka e-brev, digitalisera och bearbeta fakturor, bearbeta e-fakturor samt garanterar SMS-lösningar.

            Vi erbjuder utländska och lettiska företag att sammanfatta och inplasta korrespondens, marknadsföringsmaterial samt journaler, personalisera och förbereda enligt varje lands postföretags krav.

            Företaget „Mailmaster” förfogar över snabba printrar med stor kapacitet, utrustning för inplastning och brevpackning.

 

            Vi är aktiva inom denna bransch sedan 1995.