Postsendinger

Hvis dere planlegger markedsføringsforsendelser eller direkte postsendinger til kunder og adressater i andre europeiske land, kan vi tilby tilgang også til slike tjenester.

Vi kan sortere og utforme deres korrespondanse i henhold til alle EU-lands poststandarder for å oppnå bedre betingelser for sendinger.