Omfattende løsninger

Vi sikrer den mest hensiktsmessige løsningen for deres næringsvirksomhet.

  •  Automatiserer dokumentflyt fra deres PC eller system til kunde.
  •  Sikrer løsning for flerkanals forsyning med dokumenter og informasjon ved hjelp av posttjenester, e-post, SMS eller arkiv i ønsket kombinasjon.
  •  Utvikler teknologiske løsninger for timeregistrering og -behandling for service- og tekniske medarbeidere.
  •  Utvikler løsninger for utveksling av regninger og dokumenter i deres og samarbeidspartneres systemer.
  •  Reduserer tid og ressurser brukt av medarbeidere for sending av brev. Det å samarbeide med oss er like enkelt som å trykke i deres eget byrå – det er kun ett museklikk unna.