E-miljø-løsninger

Forsendelse av elektroniske regninger (e-regninger) og annen informasjon per e-post ved å kombinere den helt eller delvis med forsendelse per brevpost. Mulighet for å motta oversikt over sendinger som er sendt elektronisk.

Opprettelse av digital arkiv. Vi skanner papirdokumenter og samler og behandler data fra skannede dokumenter.

Vi arkiverer brev som er trykt hos oss, samt regninger og PDF-dokumenter, som dere kan motta i etterkant per e-post, i CD-format eller oppbevare hos oss i den tid det kreves i henhold til Latvias lovgiving. Denne tjenesten er populær hos kunder som sender regninger og kunngjøringer og ønsker rask tilgang til dokumentene.

Utvinning og behandling av data er enkelt og raskt, ettersom alt er lagret på samme sted.

Vi tilpasser data fra regnskapssystemer til våre systemer og tilbyr løsninger for å kunne oppdage betalinger i bankkonto raskt.