Om oss

Hvis dere har mange kunder som dere ofte sender til brev, regninger, invitasjoner, meldinger eller elektroniske sendinger, så trenger dere en assistent til å forberede forsendelser – en rask, nøyaktig og uerstattelig spesialist som ved hjelp av moderne teknologier og kompetente medarbeidere skal klare de pålagte oppgavene og vil tilby den mest effektive løsningen.

«Mailmaster» tilbyr automatiske tjenester for preparasjon og trykking av variabel informasjon, preparasjon og arkivering av sendinger, e-postskriving, digitalisering og behandling av regninger, behandling av elektroniske regninger (e-regning) og SMS-løsninger.

                For utenlandske og latviske forretningsdrivende tilbyr vi oppsamling og laminering av korrespondanse, markedsføringsmaterialer og journaler, personalisering, samt behandling i henhold til enhver stats gjeldende krav for postordrebedrifter.

                 «Mailmaster» disponerer kraftige og kvalitative høyhastighets skrivere, brevpakkingsutstyr og utstyr for innpakking i plast.

                Vi har jobbet aktivt i bransjen siden 1995.