Introduksjon

«Mailmaster» tilbyr automatiske tjenester for preparasjon og trykking av variabel informasjon, preparasjon og arkivering av sendinger, e-postskriving, digitalisering og behandling av regninger, behandling av elektroniske regninger (e-regning) og SMS-løsninger.

Vi har jobbet aktivt i bransjen siden 1995.