Biznesa korespondence

Nodrošinām rēķinu, kontu izrakstu, paziņojumu, atskaišu un cita veida biznesa korespondences automātisku sagatavošanu un nodošanu nosūtīšanai.

Pie mums viss notiek vienuviet. Pie musm varat gan izdrukāt visu, ko plānojat nosūtīt klientiem vai biznesa partneriem, gan sagatavot sūtījumam atbilstošu iesaiņojumu - apdrukātas aploksnes vai īpaši izgatavotas aploksnes.

Tā kā tas ir automatizēts process, ir samazināts iespējamā kļūdu iespējamība. Rūpējoties par informācijas neizpaušanu, ievērojam visas datu aizsardzības prasības. 

Mailmaster kapacitāte ļauj ātri un racionāli sagatavot liela apjoma sūtījumus. Nepieciešamības gadījuma nodrošinām arī manuālo komplektēšanu. Ciešā sadarbība ar Latvijas Pastu esam kļuvuši par ekspertiem sūtījumu noformēšanas specifiskos jautājumos, tādēļ varēsim atrast labākos risinājumus, jūsu sūtījumu sagatavošanai. 

Nododot sūtījumus mums, jūs vienlaicīgi parūpējaties arī par to, lai notiktu savlaicīga un raita sūtījumu piegāde. Korespondence neuzkavējas past ā ne dienu, jo tā jau laicīgi tiek sašķirota un sagrupēta.