2017-06-28 17:28:54

Attīstamies līdzi laikam

Pagājušā gada vidū SIA Mailmaster uzsāka visas Informācijas Tehnoloģiju infrastruktūras nomaiņu uz jaunu modernu risinājumu.

Uzņēmums 2016. gada otrajā pusē sāka ilgtermiņa projektu, lai nomainītu savu laiku nokalpojušo tehniku uz jaunu un modernu, atbilstošu pēdējā laika tendencēm. Tajā pat laikā tika iesākts arī projekts, kas ietver sevī pilnu uzņēmuma programmatūras risinājumu nomaiņu uz vienu kompleksu automatizētas datu apstrādes sistēmu, kas optimizē un paātrina procesus.

Jaunais risinājums gandrīz pilnībā izslēdz cilvēka klātbūtni datu apstrādē, kā arī paver jaunas iespējas piedāvāt dažādus paplašinātus pakalpojumus mūsu jau esošajiem un nākamajiem klientiem.

Pēc modernizācijas pilnas pabeigšanas, SIA Mailmaster spēs apvienot pilnu spektru ar pakalpojumiem, kas ietver gan pasta sūtījumu sagatavošanu, gan elektronisku dokumentu apstrādi visdažādākajos veidos un formātos. Elektroniskās datu apmaiņas sadaļa spēj salāgot un savienot mūsu sistēmas ar klientu datubāzēm, grāmatvedības sistēmām un citiem biznesa instrumentiem, kas nodrošinās tūlītēju datu apmaiņu un līdz ar to momentālu pakalpojumu nodrošināšanu, izmantojot, praktiski, visus pieejamos elektroniskos datu apmaiņas kanālus, gan arī fiziskas informācijas nosūtīšanu, izmantojot pasta pakalpojumu sniedzējus.